Corypantha erecta (SB 1275)


7 en 9,5 cm pot


vanaf €5,00/8,00